Kjøbenhavn-Slangerup-Banen
Forside | Historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt |

København L

DSB-forkortelse: Nol - Åbnet: 19. april 1906.


M 2 i afgangssporet på København L.

Foto: Gladsaxe Byarkiv

Den smukke stationsbygning, som endnu ligger på hjørnet af Nørrebrogade og Lygten er tegnet af Heinrich Wenck, som også har tegnet hovedbanegårdene i både København og Århus. Stationen blev nedlagt den 25. april 1976, hvor togene i stedet fik endestation ved Svanemøllen.

Oprindeligt var der to sideliggende perroner: én til afgang og én til ankomst med et opstillingsspor imellem. I 1950 blev stationen ombygget med en midterperron, og i 1955 kom et perrontag til.

Forbindelsen til DSB gik oprindeligt tværs over Nørrebrogade og fortsatte til den gamle Nørrebro Station, som lå, hvor Nørrebroparken ligger i dag. Da rangerbanegården i Lersøen blev anlagt, kom der forbindelse til den.

På sporterrænet var der værksted med tre spor, remise med to spor, drejeskive foran remisen, pakhus, læssespor og et siloanlæg for de store grusgrave nord for Farum.

Bygningen er i dag i nydelig stand, men domineres af et butikscenter på det tidligere sporareal.

Links:

Steens Skinne Bårne Sider

Linie 19x

Kvarterløft Nord-Vest


Wencks stationsbygning i al sin pragt i det dengang øde område, før højbanen blev bygget.
Foto: Gladsaxe Byarkiv

Det gamle forbindelsesspor til DSB ligger fortsat i passagen mellem bygningen og højbanen. Det forsvandt i 1946.

Danmarks Jernbaner, 1933. Hans-Henrik Steen Rasmussens arkiv


Men straks er vi fremme tidligst i 60erne, hvor CLL og CLS-vognene dukkede op. MO 1801 er trækkraft.
Foto: Gladsaxe Byarkiv
Her gadesiden i august 1963.

Foto: Erik V. Pedersen


Mo 1984 under udkørsel den 16. februar 1974.

Foto: Asger Bergh/DJKs arkiv


Interiør fra stationsbygningen i 1976. Kiosken lå ud mod Lygten.

Foto: Carsten Schwartz


Dørene ud til perronen var flankeret af hele to telefonbokse. Det var før mobiltelefonernes tid. Fotoautomaten er blevet brugt ved udstedelse af utallige abonnementskort.

Foto: Carsten Schwartz


Også 1976. Billetsalget ud mod højbanen var smykket med turistplakater for Bethlehem og Jerusalem. Lidt underligt, at jeg tyve år senere kom til at bo på de kanter.

Foto: Carsten Schwartz


Mo 1811 rangerer den 10. april 1976.

Foto: Asger Bergh/DJKs arkiv


Det lakker mod enden. Billedet er taget den 16. april 1976. Hvor papirfabrikken i baggrunden rager op over S-banens dæmning, ligger Mjølnerparken i dag. Tingesten nederst til højre, som ligner en brandhane, blev brugt til at fylde vand på Mo-vognenes varmekedler.

Foto: Peter Sloots

Skiltet på lysmasten med skrammen i det ene hjørne overlevede. Det pryder nu en væg i et privat hjem på Østerbro.


Jeg satte mig for at dokumentere området, lige før stationen lukkede. Dette og de følgende billeder er fra april 1976.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Bygningen er der endnu, men domineres i dag af et stort butikscenter på det tidligere sporareal.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Perrontaget forskønnede ikke indtrykket af bygningen, men det var naturligvis praktisk.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Destinationsskiltene havde tre muligheder: "Farum", "Hareskov" og "Medtager ikke rejsende".
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Der var to perronspor. For os passsagerer virkede det helt tilfældigt, om det ene eller det andet blev brugt.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Det er Mo 1802 under det brune S-tog.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Sporet gennem lågen til højre har forbindelse til sporvejsnettet. Det blev brugt i forbindelse med levering af de sidste sporvogne til Københavns Sporveje og senere til eksport af samme vogne til Egypten.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Sikringsanlægget var ganske avanceret. Der var PU-signaler midt på perronen, så der kunne køres ind for signal, selv om den inderste del af sporet var besat.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

I dag ligger der et butikscenter her.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


Det gamle pakhus anes bag togstammen til venstre. Trægavlen i baggrunden hører til det gamle værksted. Mo-vognen bagest til højre holder i det ene af de to overleveringsspor til rangerbanegården Lersøen.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Værkstedet til højre. Remisen til venstre.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Udsigt fra broen for Tagensvej. Mo-vognen holder stadig i overleveringssporet. Det er strækningssporet mod Farum i midten.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Udsigt langs den anden side af remisen.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

En vej førte ned mellem remise og værksted...
Foto: Hans-Henrik Landsvig

...langs værkstedsbygningen (her set mod Tagensvej)...
Foto: Hans-Henrik Landsvig

...fortsatte langs den gamle læssevej...
Foto: Hans-Henrik Landsvig

...forbi pakhuset (igen set mod Tagensvej)...
Foto: Hans-Henrik Landsvig

...hen til stationsbygningen. Det var slut med sporvognene i København allerede i 1972, men resterne af forbindelsen til DSB lå der stadig her i april 1976.
Foto: Hans-Henrik Landsvig

Og nu, hvor vi er på stedet, kan vi også kaste et blik fra Tagensvej-broen i den modsatte retning hen over Lersøen. Tidspunktet er 1980, men der er stadig en stump af sporet mod Farum tilbage til venstre.
Foto: Hans-Henrik Landsvig


          Emdrup>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt

 
This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig 2005, All Rights Reserved.

Web templates