Kjøbenhavn-Slangerup-Banen
Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt |

KSB 10 og M 4 den 19. februar 1939.
Foto: James Steffensen/DMJK

Lokomotiver og vogne

  • Personvogne med mange og store vinduer.

  • En vogntype, der let lod sig ændre fra personvogn til stykgodsvogn.

  • Danmarks første styrevogne.

Der var masser af vilje til nytænkning i Slangerupbanens ledelse, men desværre druknede de gode ideer ofte i handlingslammelse, fordi det var umuligt at få taget en konkret beslutning, om banen skulle elektrificeres.

Til overflod førte Anden Verdenskrig med stor passagertilstrømning og manglende muligheder for nyanskaffelser til, at alt var nedslidt, da DSB overtog banen i 1948.

Derfor blev KSB kendt som "banen med de firkantede hjul", hvor man kunne spørge konduktøren, om det var tilladt at gå ved siden af toget og plukke blomster.

Først med S-banen i 1977 fik banen materiel, der var tidssvarende og hensigtsmæssigt.

Siderne i dette afsnit handler om alt det, der gik forud.

Det er lykkkedes mig at låne en vigtig kilde: forhenværende togfører Ejvind Havmøller Sørensens eksemplar af KSBs materielfortegnelse fra 1939. Den kan hentes her som .pdf-fil, men det er en stor sag på 22 MB, så du skal enten have bredbånd eller en engleblid tålmodighed.


M 1 og FG 4992 i Farum den 22. maj 1954 - sidste dag med tog til Slangerup.

Foto: Erik V. Pedersens arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt

 
This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig 2005, All Rights Reserved.

Web templates