Kjøbenhavn-Slangerup-Banen
Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt |
Banens forløb igennem Uggeløse skov, set mod Slangerup. Bemærk resterne af de gamle grøftekanter. Billedet er taget den 26. januar 1997.
Foto: Jesper Christensen

Slangerupbanen omkring år 2000:

Uggeløse skov - Lynge - Vassingerød

Af Jesper Slangerup Christensen

Banen løb i en lige linie igennem Uggeløse skov. I dag er der skovvej på det gamle trace, skovvejen har også fået navnet Jernbanevej. Når man går på skovvejen, er man heller ikke i tvivl, det er den gamle Slangerupbane, man nu betræder. Lige inden det gamle trace løber ud af Uggeløse skov, ligger et hus i vejen. Vil man følge banen fortsat, er man altså nød til at gå langs Slangerupvej (hovedvej 207) et lille stykke. Hvis man går op ad Uggeløse Bygade, vil man igen krydse banens trace på det sted, hvor det gamle Uggeløse skov trinbræt lå.

Uggeløse Skov trinbræt

Trinbrættet åbnede den 1. oktober 1933, nok mest tiltænkt turisterne fra København. Københavnerne var bare ikke interesseret i Uggeløse Skov. Trafiktallene var derfor meget små. Der lå ikke nogen særlig bebyggelse ved trinbrættet. Uggeløse Skov trinbræt var derfor det trinbræt, der gik dårligst på Slangerupbanen. Der blev aldrig bygget noget venteskur, der var dog placeret et par bænke, som tilsyneladende sjældent blev benyttet.

I 1945, blev Uggeløse Skov trinbræt, ligesom Furesø, midlertidigt nedlagt et års tid. Årsagen var de meget dårlige trafiktal. Banens ledelse havde ikke i sinde at genåbne trinbrættet, men da et jagtselskab sidst i 1946 fik lov til at benytte det, selv om det var nedlagt, skabte det røre blandt de få beboere, der boede ved trinbrættet. Man genåbnede det, trafiktallene steg pludselig uventet, og trinbrættet overlevede.

I dag er der ikke meget tilbage af trinbrættet, som lå der indtil banens nedlæggelse i 1954. Da trafiktallet også ved nedlæggelsen var lille, kom der ikke store protester herfra. Protesterne var langt større i Slangerup og Lynge.

Fra Uggeløse Skov trinbræt løb banen i en stor bue, syd uden om Uggeløse by. I dag er traceet væk på stykket mellem Uggeløse Skov trinbræt og Lynge. Det dukker først op på den anden side af Lynge. Følger man der i mod Uggeløse Bygade helt ind til Lynge, vil man støde på Lynge Stationsvej.

Lynge Station

Ved Lynge stationsvej lå selvfølgelig Lynge station med egen stationsbygning og pakhus.

Da stationen åbnede i 1906, lå den idyllisk ved en lille sø, godt en kilometer syd for Lynge by, men senere kom mere bebyggelse til, og stationsbygningen blev for lille. Man udvidede derfor bygningen med et fag. Bygningen var nu lidt mindre end Farum og Slangerup, men større end Lindholm, Vassingerød og Emdrup.

Byen Lynge havde ved åbningen ikke meget at byde på, der var nogle skoler, en kirke og den senere ret kendte Lynge kro. Man håbede på at byen ville vokse ned mod banen. Det gjorde den også, men det gik lige som i Slangerup langsomt fremad, hvad angik indbyggertal og nye bebyggelser.

Trafiktallene var ikke ret store i starten, men de steg jævnt gennem banens levetid. Ved nedlæggelsen var Lynge station den mellemstation, der klarede sig bedst på den yderste del af Slangerupbanen. Godstrafikken ophørte i 1930, da de enkelte industrier, der endelig måtte være, foretrak lastbiltrafik.

Da banen blev nedlagt i 1954, var størstedelen af beboerne sure og skuffede over DSB. Skuffelsen var også stor, da banen i 1948 blev overtaget af DSB. Indvielsestoget til Slangerup rullede stille gennem stationen, på trods af borgernes store fremmøde.

I dag er der ikke meget tilbage af banen i Lynge. Stationsbygningen står der endnu, dog med en del tilbygninger. Bygningen bliver i dag brugt som privatbeboelse og møntvaskeri. Det er kun muligt at se bygningen fra gadesiden, da banesiden er have, og dermed privat ejet. Den øvrige del af det gamle sporareal er i dag bebygget med rækkehuse.

Den gamle stationsbygning i Lynge. Billedet er taget den 26. januar 1997.

Foto: Jesper Christensen

Fra Lynge station løb banen i en lige linie mod Vassingerød. I dag kan man skelne det gamle trace, når man går ned ad vejen Langkæret, som banen løb ved siden af. For enden af vejen Langkæret fortsætter en sti ligeud. Denne sti løber på det gamle trace.

Man kan følge traceet ca. fem km mod Vassingerød. Midt på den gamle strækning ligger Farum grusgrav desværre i vejen. Man kan gå uden om grusgraven, men så skal man gå over et par marker. Den eneste mulighed foruden markerne er Slangerupvej. (hovedvej 207) Man må altså gå tilbage til Lynge, for så at benytte Hovedvejen til Nymølle. Fra Nymøllekrydset går man ned igennem industrikvarteret ad Vassingerødvej til man kommer til krydset Nordkranvej - Bøgevangen. Ved Bøgevangen lå den gamle station.

Vassingerød station

Stationsbygningen står der endnu, så man er ikke i tvivl, når man ser den. Den var og er af den lille type, bygningen er på størrelse med Lindholms. Der er ikke mange jernbaneminder tilbage i Vassingerød. Nordkranvej løber på eller ved siden af den gamle bane, men selve traceet er væk. Man kan kun se stationsbygningen fra gadesiden, da banesiden er privat have. Bygningen er i dag privatbeboet. På den øvrige del af det gamle sporareal, er der i dag bygget huse.

Den gamle stationsbygning i Vassingerød. Billedet er taget den 26. januar 1997.

Foto: Jesper Christensen

Man skal vide, hvor stationen ligger, for at finde den. I Slangerup, Lindholm og Lynge kan man nøjes med at kigge på et kort. Så kan man se på vejnavnene, hvor stationen har ligget. Der er ingen vejnavne i Vassingerød, der har noget med jernbaner at gøre overhovedet.

Vassingerød station er nok mest kendt for sine grustransporter. Stationen blev også anlagt på grund af industrierne, samt grusgravene i nærheden. Man byggede dog en stationsbygning, for også at tilgodese de få beboere i Vassingerød og Nymølle.

Fra Vassingerød station afgik der gods i form af sten, grus, kalk, mørtel, samt teglværksprodukter. Størstedelen af godset skulle selvfølgelig til København L. I en årrække var Vassingerød KSBs største godsstation, målt i godsomsætning, til gengæld var der ikke så meget gang i billetsalget til passagererne. Helt ringe var den dog heller ikke målt med antal af huse i omegnen. Der var ikke nogen rutebillinier, som tog passagererne fra banen, som tilfældet ellers var i Slangerup, Lynge og Farum.

Der var ikke noget at se på som turist i Vassingerød. Var man jernbaneentusiast havde der ellers været meget at kigge på, især hvis man gik op i industribaner.

I forbindelse med Farum Kalkbane havde Vassingerød et forbindelsesspor til Lillerød station. (i dag Allerød) Banen var en otte km normalsporet strækning, som blev anlagt allerede omkring år 1900.

Fra Vassingerød station fortsatte Slangerupbanen mod Farum gennem Farum Lillevang. I dag er man nød til at fortsætte langs det gamle trace ad vejen Bøgevangen som stationsbygningen ligger på.

Når Bøgevangen ender blindt, går man over den store græsplæne, der ligger på højre side af vejen. Græsplænen ejes af de lokale spejdere, men det er tilladt at gå over den. For enden af græsplænen støder du igen på det gamle trace. Traceet er her lavet om til gangsti, følg stien, og du kommer ind i Farum Lillevang. Der er nu muligt at gå på den gamle bane hele vejen gennem skoven.

<<<Fra Slangerup          Videre mod Farum>>>

Historie

Banens tilblivelse

En admiral gik i land

Afsked Farum-Slangerup

Film fra KSB

Personalet i 1946

Banen omkring år 2000

Slangerup-Lindholm

Uggeløse Skov-Vassingerød

Farum

Furesø-Værløse

Syvstjernen-Hareskov

100 års jubilæumsartikel

 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har kommentarer, gode ideer eller materiale, jeg må låne til kopiering og offentliggørelse.

Send mig en mail, eller skriv i gæstebogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forside | Banens historie | Stationerne | Lokomotiver og vogne | Køreplaner og billetter | Links | Oversigt

 
This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig 2005, All Rights Reserved.

Web templates